Wielkanocne życzenia dla PT Wykładowców i Studentów IT

Alleluja!
Wobec wszystkich okoliczności jakie niesie czas, a szczególnie sytuacja wojny, tym bardziej potrzebujemy Chrystusowej Paschy, przejścia ze śmierci do życia.
Dlatego składamy sobie to życzenie, a przede wszystkim o to się modlimy żarliwie, aby „życie objawiło się” (1 J 1,1-2). Aby Jezus Zmartwychwstały stanął przed nami i powiedział: „Pokój wam” (Łk 24,36); aby tak powiedział tu i teraz. Potrzebujemy łaski Bożej Obecności w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał aby odkupić każdego człowieka. Potrzebujemy łaski Jezusowej miłości, bo tylko ona przynosi życie i pokój.
Niech wielkanocne Alleluja! będzie śpiewem wiary chrześcijan, którzy upadają przed Tym, Który czeka na człowieka każdego dnia w Eucharystii, i aby tak stała się Wielkanoc, w naszych sercach, na Ukrainie i świecie….

ks. Jacek Uliasz
dyr. IT

Wielkanoc 2022 r.