о. д-р Станіслав Кава OFMConv


2008-2011 – Studia stacjonarne licencjacko-doktoranckie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 2014 – Obrona pracy doktorskiej
„Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie”

Wyklady, Kurs A

Rok III Prawo kanoniczne: historia źródeł i normy generalne, ustrój hierarchiczny Kościoła i zadanie nauczania /I, II i III księga KPK/ (wykład);

Rok IV Prawo kanoniczne:  Sakramenty /IV księga KPK/ (wykład);

Rok V Prawo kanoniczne: prawo majątkowe i karne – IV, V, VI księgi KPK (wykład);

Rok VI Administracja kościelna (konwersatorium).