Інавгурація Академічного Року 2021/2022 в Теологічному Інституті св. Йосифа Більчевського.

17 вересня, в день спомину св. Зиґмунта Щенсного Фелінського у Теологічному Інституті в Брюховичах відбулася Інавгурація Академічного Року 2021/2022. Євхаристію в Академічному храмі очолив єпископ Міхал Яноха з Варшави. Співслужили літургію Архієпископ Мечислав Мокшицький, Ректор Львівської ВДС о. Петро Бжескі, директор інституту о. д-р Яцек Ульяш та священики з України й Польщі.

Архієпископ Мечислав згадуючи візит Святого Йоана Павла ІІ до України згадав у своїй проповідь слова Папи: «Виплинь на глибінь! Львівсько Церкво… Не бійся труднощів, з Христом переможеш… Приймаймо ці слова сьогодні з відвагою – закликав митрополит. Нехай все, що буде відбуватися тут в інституті, стає випливанням на глибінь, наслідуванням Христа через пізнання Його науки та мудрістю, яка веде до святості. Цього бажаю всім вам, як студентам, так і викладачам».

Об 11.00 розпочалася інавгураційна академія з виконання студентського гімну Gaudeamus igitur. За минулий академічний рік діяльності та існування інституту перед присутніми відзвітував директор інституту о. д-р Яцек Ульяш.

Генеральний консул Польщі у Львові п. Еліза Дзвонкєвіч вручила подарунки кращим студентам інституту та семінарії.

Інавгураційну лекцію на тему: «Святий Йосиф – образ Отця» виголосив о. др. габ. Єпископ Міхал Яноха, професор Варшавського Університету ім. Кардинала Стефана Вишинського.

Духовні й світські особи, котрі виявили бажання здобути знання на курсі А і на курсі В склали присягу та отримали індекси, які їм вручив о. др. габ. Роберт Тирала, ректор Папського університету Йоана Павла ІІ у Кракові.

Пастирське слово до студентів та вихователів мав Архієпископ Мечислав Мокшицький. А на завершення урочистості, як вираз вдячності за все ієрархи, вихователі, студенти та інші гості заспівали пісню на честь Діви Марії „Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa” – «Прекрасна Зірко Міста Львова».

Після обіду в рамках інавгураційних заходів у Теологічному Інституті св. Йосифа Більчевського відбувся симпозіум, де центральною темою доповідей була особа Святого Йосифа.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Teologicznym św. Józefa Bilczewskiego.

17 września, w dniu wspomnienia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. Eucharystii w Kościele Akademickim przewodniczył bp Michał Janocha z Warszawy. Koncelebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, rektor WDS we Lwowie ks. Piotr Brzeski, dyrektor instytutu ks. dr Jacek Uliasz oraz księża z Ukrainy i Polski.

Abp Mieczysław, wspominając wizytę św. Jana Pawła II do Ukrainy, przypomniał w swoim kazaniu słowa Papieża: „Duc in altum! Wypłyń na głębię, wypłyń na głębie lwowski Kościele łaciński! Pan jest z Tobą! Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo! Odważnie dąż do świętości: w niej kryje się niezawodna obietnica prawdziwego pokoju i trwałego postępu”, odczytujemy kolejny raz, jako wyzwanie, abyśmy z odwagą i bez lęku, głosili Ewangelię, nie zważając na trudności i przeszkody, jakie i dzisiaj stają na naszej drodze…Przyjmijmy dziś z odwagą te słowa – apelował Metropolita. Niech zatem wszystko, co będzie się tutaj dokonywało, stanie się wypłynięciem na głębie, naśladowaniem Chrystusa poprzez poznawanie Jego nauki oraz mądrością, prowadzącą ku świętości. Tego życzę wam wszystkim, tak studentom, jak i profesorom.”

O godzinie 11.00 rozpoczęła się inauguracyjna akademia śpiewem hymnu Gaudeamus igitur. Sprawozdanie o działalności i istnienia instytutu za ostatni rok akademicki przedstawił dyrektor instytutu ks. dr Jacek Uljasz.

Konsul Generalny RP we Lwowie Pani Eliza Dzwonkiewicz wręczyła upominki najlepszym studentom instytutu i seminarium duchownego.

Wykład inauguracyjny na temat: „Św. Józef – obraz Ojca” wygłosił dr hab. Biskup Michał Janocha, profesor Uniwersytetu Warszawskiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Duchowni i świeccy, którzy wyrazili chęć zdobycia wiedzy na kursie A i na kursie B, złożyli przysięgę i otrzymali indeksy wręczone im przez ks. dr hab. Roberta Tyrałę, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wygłosił również słowo do studentów i wychowawców. A na zakończenie uroczystości jako dziękczynienie wszyscy obecni zaśpiewali pieśń ku czci Matki Boskiej „Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa”.

Po obiedzie w ramach uroczystości inauguracyjnych w Instytucie Teologicznym odbył się sympozjum, na którym centralnym tematem była osoba św. Józefa.

Текст і фото о. Олександр Кусий